www.ShipPhotos.co.uk
NIKOLAY SMELYAKOV
Nikolay Smelyakov
1997 / 2914gt

Built by "Krasnoye Sormovo" Shipyard, Nizhniy Novgorod (17310/4)
Operated by Joint Stock Volga Shipping Company

Seen in Southampton on 2nd June 2002

Sold in 2003 and renamed UFA