www.ShipPhotos.co.uk
NOVOROSSIYSK
Novorossiysk
1994 / 16940gt

Built by Baltiyskiy Sudostroitelnyy Zavod, Saint Petersburg (402)
Operated by the Novorossiysk Shipping Co.

Seen in Marchwood Military Port on 18th April 1999

Sold in 2004 and renamed VINNI