www.ShipPhotos.co.uk

Kongelig Norske Marine

(Royal Norwegian Navy)


Æger
Æger

1967
Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen

2005
Hinnøy
Hinnøy

1995
Kobben
Kobben

1964
Kya
Kya

1964
Måløy
Måløy

1995
Roald Amundsen
Roald Amundsen

2007
Tista
Tista

1955
Viken
Viken

1984