www.ShipPhotos.co.uk

Jo Eik
 Jo Eik pictured in Rotterdam on 17th June 2002
Jo Eik pictured in Rotterdam on 17th June 2002

1998 / 12249gt

Built by Juliana Constructora Gijonesa, Gijon (359)
Chemical tanker operated by Jo Tankers