www.ShipPhotos.co.uk

Rinske
 Rinske pictured in Rotterdam on 17th June 2002
Rinske pictured in Rotterdam on 17th June 2002

1950 - ex Aaltje-02, Willem Jr-96, Johan-80

Built by Scheepswerf G. Bijlsma en Zoon, Wartena (462)
Pusher tug operated by K.A.Hakvoort