www.ShipPhotos.co.uk

Yuriy Arshenevskiy
Yuriy Arshenevskiy pictured at Hamburg on 27th May 1998
Yuriy Arshenevskiy pictured at Hamburg on 27th May 1998

1986 / 18574gt / 22910dwt

Built by Valmet Oy Helsingin Telakka, Helsinki (320)
General / ro-ro cargo ship operated by Murmansk Shipping Company