www.ShipPhotos.co.uk

Sudnobudivnyi Zavod im. "61 Kommunar"

Mykolaiv, Ukraine