www.ShipPhotos.co.uk

Campbeltown Shipyard


Belnahua
Belnahua

Yd No. 10
Belnahua
Belnahua

Yd No. 10
Belnahua
Belnahua

Yd No. 10
Fidelia
Fidelia

Yd No. 15
Lapwing
Lapwing

Yd No. 16
Castlewood
Castlewood

Yd No. 40
Attain II
Attain II

Yd No. 47
Attain II
Attain II

Yd No. 47
Attain II
Attain II

Yd No. 47
Attain II
Attain II

Yd No. 47
Discovery
Discovery

Yd No. 55
Discovery
Discovery

Yd No. 55
Heather Belle
Heather Belle

Yd No. 56
White Heather VI
White Heather VI

Yd No. 57
White Heather VI
White Heather VI

Yd No. 57
Copious
Copious

Yd No. 61
Rosemount
Rosemount

Yd No. 63
Rosemount
Rosemount

Yd No. 63
Rosemount
Rosemount

Yd No. 63
Sunrise
Sunrise

Yd No. 67
Sunrise
Sunrise

Yd No. 67
Sunrise
Sunrise

Yd No. 67
Arcturus
Arcturus

Yd No. 68
Arcturus
Arcturus

Yd No. 68
Ardent II
Ardent II

Yd No. 73
Defiant
Defiant

Yd No. 79
Mizpah
Mizpah

Yd No. 82
Mizpah
Mizpah

Yd No. 82
Deeside
Deeside

Yd No. 86
Arkh-Angell
Arkh-Angell

Yd No. 88
Thorsvoe
Thorsvoe

Yd No. 89
Thorsvoe
Thorsvoe

Yd No. 89
Thorsvoe
Thorsvoe

Yd No. 89
Guardian Angell
Guardian Angell

Yd No. 91