www.ShipPhotos.co.uk

Fujian Mawei Shipbuilding Co.

Fuzhou, China