www.ShipPhotos.co.uk

Qiuxin Shipyard

Shanghai, China