www.ShipPhotos.co.uk

An Xin Jiang
An Xin Jiang pictured at Hamburg on 27th May 1998
An Xin Jiang pictured at Hamburg on 27th May 1998

1986 / 11115gt

Built by Guangzhou Shipyard International, Guangzhou (4102)
General cargo ship operated by China Ocean Shipping Co.