www.ShipPhotos.co.uk

Miho Zosensho

Shimizu, Japan