www.ShipPhotos.co.uk

Sudostroitelnyy Zavod im. "A. Zhdanov"


Narva
Narva

Yd No. 829
Bezuprechnyy
Bezuprechnyy
Admiral Levchenko
Admiral Levchenko
Quito
Quito

Yd No. 844
Kalliope
Kalliope

Yd No. 431
Pitztal
Pitztal

Yd No. 433