www.ShipPhotos.co.uk

Bezuprechnyy
 Bezuprechnyy pictured in Portsmouth Naval Base on 12th July 1990
Bezuprechnyy pictured in Portsmouth Naval Base on 12th July 1990

1985 / 7940t disp.

Built by Sudostroitelnyy Zavod im. "A. Zhdanov", Leningrad
Destroyer operated by the Soviet Navy